גלגולן של תפיסות קבליות

" לית אתר פנוי מיני , " "ממלא כל עלמין" "אין עוד מלבדו כלל" הנושא הארס פואטי מוסבר אצל עגנון מתוך דימויים שונים הנובעים מעולמה של הקבלה . הפער שבין היצירה שבנפשו של האמן ובין תוצאותיה בפועל מדומה לרעיון הגלגול הקבלי : אין הציירים מספיקים לצייר כל מה שעיניהם רואות וכל שמבקשים לצייר . מקצת מן המקצת ממה שמראים לנו מתגלגל גלגולי גלגולים ועולה ובא כחפץ צורנו › לדוגמה , ר' משה קורדוביירו , תמר דבורה , ירושלים תש . ס" יוצרנו , ואפילו אנו בקיאים בסוד הגלגולים ועיבור הנפשות והתהוות ההוויות אין  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן