פרק שלישי מוטיב קבלי השזור ביצירות אחדות

יש שמוטיבים קבליים חוזרים אצל עגנון בכמה יצירות . מבין אלה בולטים מוטיב גלגול הנשמות המופיע בעשרות סיפוריו , וכן מוטיב צורת הפרצוף ובעיקר תיאור צורת השער .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן