יסודות קבליים-משיחיים בקורות בתינו

הרחבת המיתוס האישי אל המעגל המשפחתי הוא הכוח המניע העיקרי שפעל על המחבר בחיבור סיפורו . הסיפור בנוי שכבות של משמעות , וניתן לקורא אותו בשלוש רמות , אחת גלויה ושתיים סמויות : א . ברובד הגלוי עומד תיעוד היסטורי של תולדות המשפחה ; 8 › ראו לעיל , עמ' . ›› 8 › " עם קבלת פרס נובל › 9 ›› בשטוקהולם , " מעצמי אל עצמי , עמ' . 8 › 8 › תהילים קלז , א . 8 › " אם אש › ח › יר › שלים › ש › ח ימיני . › ד › ק לשוני לח › י אם › א אז › רכי אם לא אעלה את יר › שלם על ראש שמחתי ( תהילים קלז , ה- ו . ( 8 › קורות בתינו , פרק כג , עמ' . › 00 88 תהילים קלב , יג . 89 " קורות בתינו , " האש והעצים , עמ' . ›› ב . רובד סמוי אחד הוא הרובד המקראי – זיהוי משפחתו של עגנון עם מייסדי העולם והאומה ( אדם וחוה , נח , אברהם יצחק יעקב ויוסף ) והעמדת אבותיו של המספר ממעמד אנשים פרטיים למעמד סמל כללי . בכיוון פרשנות זה הלך ד' לאור המראה כיצד " הגניאלוגיה המשפחתית מוצגת כאנלוגית לגניאלוגיה הלאומית של ספר בראשית ; " ג . רובד סמוי אחר הוא הרובד הקבלי המשיחי , היוצר זיהוי בין ר' יוסף (›) ומשפחתו עם ספירת יסוד ומשיח בן יוסף . האפשרות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן