ידיעותיו של עגנון בקבלה

ידיעותיו של עגנון בספרות הקבלה היו מקיפות , וניכרות בהן שתי רמות ; האחת , ספרים שהכיר באופן כללי , והאחרת , ספרים שלמד באופן מסודר . קודם שנשרפה ספרייתו הראשונה בגרמניה היא החזיקה שלושת אלפי ספרים ובתוכם מדור קבלה ומדור חסידות . למאגר זה יש לצרף את ספרייתו הביתית בתלפיות ואת ספרייתו של גרשום שלום , שבה שהה עגנון בסוף שנות הארבעים במשך כחצי שנה , וממנה שאב מקורות לספר סופר וסיפור . מתוך מאות ספרי הקבלה שהכיר הוא למד בצורה מסודרת רק את קצתם . ספרייתו הביתית של עגנון מלאה מראי מקומות בפתקאות שהכניס לתוך ספריו ובסימונים בעיפרון , ומתוכם ניתן להתחקות אחרי הספרים שבהם התעמק . אף שמאות פתקאות הוצאו בשוגג ממקומן , אותן שהיו בהן חלקים של דפי טיוטה של סיפוריו , עדיין ניתן ללמוד על היקף ידיעותיו בקבלה מתוך מאות הפתקאות שנשתיירו . הגם שעסק בכל זרמי הקבלה , קיימים הבדלים ברמת עיסוקו בהם . מאות מראי המקומות , שהשאיר בספר הזוהר המצוי בספרייתו , מעידים על לימוד נרחב של ספר זה . לעומת זאת בספרי קבלת האר ) י" למעט ספר הגלגולים ( כמעט שאין סימונים של פתקאות . פער זה בין הזוהר לקבלת האר"י ניכר גם מניתוח מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן