הקבלה ביצירת ש"י עגנון

אלחנן שילה הוצאת אוניברסיטת בר-אילן אלחנן שילה הקבלה ביצירת ש"י עגנון תימה סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל בעריכת אבידב ליפסקר אלבק אלחנן שילה הקבלה ביצירת ש"י עגנון  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן