סיכום ומסקנות

נועם חומסקי פיתח תאוריה בלשנית אמפירית המציגה ידע לשוני כמצב של ; mind הליך גנרטיבי המייחס תיאורים מבניים לאין ספור ביטויים לשוניים בעלי תכונות של צורה ושל משמעות ומתפתח במסגרת עקרונות אוניברסליים מולדים . בחיבור זה טענתי שחומסקי הוא פילוסוף מהמעלה הראשונה הפועל במסגרת הפרקטיקה הפילוסופית . ניסיתי להראות כיצד שלוש טענות פילוסופיות מבוססות המשולבות זו בזו שזורות בעקיבות ובהתמדה במסגרת המושגית והמתודולוגית של התאוריה של חומסקי על ידע לשוני . הטענה הראשונה היא טענת הנטורליזם המתודולוגי כדרך להבנת העולם . טענה זו גורסת שיש ליישם מתודות הסבריות של מדעי הטבע בכל תחומי החקירה , ובהם התחום ההכרתי , אף על פי שבשלב הנוכחי של הידע האנושי תופעות רבות בתחום זה אינן מוסברות כלל , ואחרות מוסברות ברמה של הפשטה שאינה מתיישבת עם מדעי הטבע העכשוויים . הטענה הפילוסופית השנייה שהיא טענה קדם תאורטית , היא טענת המשמעות המנטליסטית , שעל פיה משמעות של ביטויים לשוניים קשורה למושגים והאמנות ב minds אנושיים ולא לנורמות חברתיות של שימוש ולאובייקטים חוץ מנטליים . טענת המשמעות הלשונית שמאמץ חומסקי כוללת גם תפיסה טכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן