3. ביקורת – אפשרות הסבר ההיבט היצירתי של שימוש לשוני

אפשר לטעון שהתאורטיקנים של הלשון טועים טעות יסודית אם הם מניחים שדקדוק גנרטיבי מסביר כיצד למעשה אנו מדברים , כלומר מסביר את מה 18 › שחומסקי מכנה ״ההיבט היצירתי של שימוש לשוני״ . ההשגה כנגד השארת ההיבט היצירתי של שימוש לשוני לא מוסבר על ידי התאוריות הלשוניות הועלתה לא אחת נגד התאוריה של חומסקי . חומסקי סבור שהטענה שדקדוק גנרטיבי אינו מסביר את ההיבט היצירתי של שימוש לשוני מתקבלת על הדעת למדי ולמעשה שום תאורטיקן של לשון לא הניח מעולם שהדקדוק הגנרטיבי הוא ״מכונת דיבור״ 18 › במובן של הנטר . השאלה כיצד אנו מדברים , מה אנו אומרים ומדוע , או כיצד אנו משתמשים במבנים הכרתיים , בוחרים באופן מסוים ומתנהגים כפי שאנו מתנהגים נשארת בתחום התעלומות . חומסקי אינו מניח שיכול להיות הסבר 18 › ליכולת זו בטווח היכולות האינטלקטואליות האנושיות , אם כי אפשר לדמיין 186 התקדמות אפשרית לפחות בהסבר הסיבה לכך שהבעיה נראית מעבר להשגתנו . שהרי כשאנו מפיקים באופן חופשי משפטים חדשים שמעולם לא הובעו ולא נשמעו ( לא על ידינו ואולי גם לא על ידי איש מלבדנו ) ומשתמשים בהם בנסיבות מתאימות וכשאנו מפרשים את המשפטים החדשים שאנו ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן