2. יצירתיות אנושית – פעילות של רצון ובחירה

ראינו שחקירה מהסוג שמציע חומסקי מתבצעת במסגרת תפיסה של mind אנושי שהיא בעלת ניחוח רציונליסטי ברור . תוצאות המחקר של חומסקי תומכות במסקנה שלארגון פנימי מולד מסוים יש תפקיד בתחומים למיניהם של פעילות אנושית . ואולם כשמקגילברי ( 2002 ) מציג את השקפותיו של חומסקי במסגרת רציונליסטית הוא מכנה את חומסקי ״רציונליסט רומנטי״ , משום שחומסקי , כמו הרומנטיקנים , מכיר במרכזיות של יצירתיות אנושית ורצון חופשי . רוב הרומנטיקנים אינם 150 מאמצים , לטענת מקגילברי , הנחות רציונליסטיות אלא דווקא מניחים שילדים ניתנים לעיצוב ומבוגרים הם תוצרים של חברה . ואולם ההארה של הרומנטיקנים 151 שבהם מתמקד חומסקי — קולרידג׳ , שלגל והומבולדט — הייתה שבני אדם יכולים כה בקלות ובגיל כה מוקדם להיות יצירתיים ולענות למעשה על כל צורך 1 › 6 עוד הרחבה בעניין זה ראו , 1975 RL עמ׳ , 1988 LPK ; 13 › -126 עמ׳ . 138-137 , 1965 ATS 1 › 7 עמ׳ . 58 הסבר היסטורי לשליטת הדוקטרינה האמפיריציסטית מופיע גם אצל ליבר , 1975 ) עמ׳ . ( 1 › 7-1 › 5 1 › 8 ראו פרק ג , עמ' 23 › -233 , 198 לעיל . 1 › 9 ריינהרט , 199 › עמ׳ . 161 , 2002 CLM 150 עמ׳ . › 0 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן