פרק ד מהות הלשון ומשמעות לשונית

פרק זה מוקדש בעיקרו להצגתה של תפיסת המשמעות הלשונית על פי חומסקי . תפיסה זו , הרואה במשמעות לשונית הוראות שנותנים מאפיינים של ביטויים לשוניים למערכות הביצוע המושגיות התכוונותיות , מתפתחת במסגרת הפרוגרמה המינימליסטית למחקר הלשון , שמצדה מתגבשת במסגרת חקירה נטורליסטית של לשון . אנסה לטעון שביסוד תאוריית הלשון של חומסקי , שבמסגרתה מתנסחת תפיסה מפורשת של משמעות , כבר מונחת במובלע תפיסת משמעות ; תפיסה 1 המקשרת משמעות של ביטויים לשוניים עם מושגים והאמנות . בתחילת הפרק אעסוק בקצרה בשאלת תכלית השפה . אי אפשר לנתק לדעתי שאלה זו מהשאלה מהי שפה , שאלה שנדונה בהרחבה בפרק הראשון של חיבור זה . בכל זאת אני נדרשת לשאלה זו בנפרד משום שתפיסה מסוימת של תכלית הלשון , שאולי משולבת בתפיסה של משמעות לשונית , נוטה להשפיע , גם אם באופן 2 מובלע , על תפיסת השפה שאנו מאמצים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן