1. נטורליזם מתודולוגי – דחיית הבחנה קטגוריאלית בין ישויות

1 דקרט דחה את הרעיונות הסכולסטיים של צורות בעלות תוכן ואיכויות אמתיות והציע הסבר של העולם במונחים של הפילוסופיה המכניסטית . על פי הפילוסופיה המכניסטית העולם הטבעי הוא מכונה מורכבת שהייתה יכולה בעיקרון להיבנות בידי מכונאי מיומן . דקרט פיתח תאוריה מכניסטית של היקום וניסה להסביר כל דבר המתרחש ביקום של התנסותנו — החל מתנועת הגופים השמימיים ועד 1 הסכולסטיקה היא מסורת פילוסופית שצמחה באוניברסיטאות של ימי הביניים מתוך ניסיון להבין את הנצרות והיא מקושרת עם המתודות והתזות של הפילוסופים המרכזיים של המאה השלוש עשרה והארבע עשרה : אקווינס , ( Aquinas ) סקוטוס ( Scotus ) ואוקהם . ( Ockham ) 2 להתנהגות של חיות וגם הרבה מההתנהגות והתפיסה של בני אדם — במונחי רעיונותיו המכניסטיים , במונחים של מנגנונים פיזיולוגיים , דמויי מכונות , הפועלים זה על זה באמצעות מגע ישיר . שורשי תפיסה זו של העולם נעוצים בהבנה של 3 השכל הישר . › במהלך המחקר המאומץ והזהיר של גבולות ההסבר המכניסטי , טוען חומסקי , הגיעו דקרט וממשיכיו הקרטזיאנים , למשל קורדמוי ( Cordemoy ) ולה פורג׳ , ( La Forge ) למסקנה שפעילות אנושית , שהיא חופשית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן