3.התפתחות היסטורית של המחקר הבלשני – השתלבות מחקר הלשון במדעי הטבע

החל במאה השבע עשרה , על רקע פילוסופיה רציונליסטית של , mind התפתחה מסורת לחקירת לשון שנודעה כ״דקדוק פילוסופי״ או ״אוניברסלי״ . העבודות המרכזיות שהחלו מסורת זו נקראו . ( 1660 ) Port Royal Grammar and Logic חברי ה״פורט רויאל״ היו ארנו , לנסלו , ( Lancelot ) דומרסה ( Dumarsais ) ובוזה . ( Beauzee ) חומסקי מכנה מסורת זו ״בלשנות קרטזיאנית״ ונמנים בה פרט לחוקרים בני המאה השבע עשרה והשמונה עשרה של פורט רויאל , הרומנטיקנים שלגל ( Schlegel ) וקולרידג׳ ( Coleridge ) בני המאה השמונה עשרה והתשע 241 ראו , 1972 LM עמ׳ . 134 חומסקי טוען שעדות נתונה דוחה את ההנחה שתפיסה של דיבור דורשת ניתוח שלם של צורה צלילית שאחריו בא ניתוח שלם של מבנה תחבירי ואחר כך פרשנות סמנטית . , 1972 LM 242 עמ׳ . 157-156 , 1986 KL 243 עמ׳ ; 25 ריינהרט , 2006 עמ׳ . 11-7 244 ראו פרק ה , סעיף 1 להלן . עשרה , הבלשן והפילוסוף הגרמני הומבולדט בן המאה התשע עשרה וכן כמה 245 פילוסופים או פילוסופים בלשנים כמו קודוורט והרברט . חוקרי הלשון שפעלו במסורת זו השתמשו בחומרים לשוניים שהיו נגישים להם מתוך שאיפה לפתח ״דקדוק רציונלי״ שילך מעבר לתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן