2. בניית התאוריה, פיתוח המחקר – דקדוק גנרטיבי

אם כן , חומסקי מנסה לפתח תאוריה הקובעת את טבעם של המבנים המנטליים המונחים ביסוד ההתנהגות הלשונית ואת דרכי התפתחותם . ביתר פירוט , חומסקי מנסה לבנות תאוריה של דקדוק ותאוריה של דקדוק אוניברסלי . תאוריה של דקדוק מציגה מערכת כללים שאפשר לגזור ממנה את העובדות הלשוניות . בניסוח עכשווי יותר , מדובר בהליך גנרטיבי ( יוצר ) המייחס תיאורים מבניים לביטויים לשוניים בעלי צורה ומשמעות . תאוריה של דקדוק אוניברסלי מציגה מערכת עקרונות המאפשרים גזירה דדוקטיבית של הדקדוק כשנתונים תנאים מגבילים הנקבעים על ידי ההתנסות . לשון אחר : מערכת עקרונות וערכים של פרמטרים , האחרונים 113 נקבעים על ידי התנסות ויוצרים שפה מסוימת . תאוריה של דקדוק אוניברסלי אמורה למעשה להסביר את העובדות של כל השפות וגם להציע השערה בנוגע 114 לשפות אנושיות אפשריות . היסודות הבסיסיים שעוסק בהם המחקר של חומסקי הם משפטים . הדקדוק יוצר ייצוגים מנטליים של צורת המשפטים או של הצליל שלהם ושל משמעותם ; ייצוגים מנטליים של משפטים כשורות של מילים וכמבנים של ביטויים . חומסקי קורא לייצוגים אלה , בהתאמה , ״צורה צלילית״ ( ”phonetic form" ) ו״צורה לוגית״ ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן