1. מתודת המחקר של חומסקי – ״הסגנון הגלילאויני״

הצגת הידע הלשוני והבסיס לרכישתו במונחים של מבנים מנטליים מופשטים היא , לטענת חומסקי , חקירה בסגנון שהוסרל ( 1938-1859 , Husserl ) מכנה : 2 ״הסגנון הגלילאויני״ . גלילאו , ( 1642–1564 ) שאימץ פילוסופיה מכניסטית , נדרש לשני היבטים שלה : האחד הוא רעיון עובדתי המתייחס לטבעו של העולם ורואה אותו כמכונה המורכבת מחלקים הנמצאים ביחסי גומלין . האחר הוא רעיון 3 מתודולוגי ולפיו הבנה אמתית דורשת מבנה מכניסטי . כך , ״הסגנון הגלילאויני״ , כפי שחומסקי מבין אותו , הוא ניסיון להוכיח שכל היבט של הטבע הוא מושלם , כלומר לפי גלילאו אפשר לבנות מכונה מושלמת שתשכפל ותסביר כל היבט של 1 השערה קונסטרוקטיביסטית , בהקשר של החיבור הנוכחי , היא השערה בדבר השתלבות מוצלחת של טענות פילוסופיות במסגרת המושגית והמתודולוגית של התאוריה של חומסקי . ראו פירוט במבוא לעיל . , 1980 RR 2 עמ׳ . 9 , 2002 NL 3 עמ׳ . 66-65 4 הטבע . זהו ״מינימליזם תוכני״ , כלומר ניסיון להציג את מושא התאוריה כמושלם . כיוון שכל ניסיון שעשה גלילאו להוכיח שהיבט מסוים של הטבע הוא מושלם נכשל , ולכל הפחות , כפי שהוכיח ניוטון , ( 1727-1642 ) אי אפשר להסביר כל ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן