6. מודולריות – דרגות עצמאות של מערכות מנטליות

לפי הגרסה של דקרט לטיעון של דלות הגירוי , אופן ההכרה שלנו חייב לכלול אידאות מולדות , כמו צורות גאומטריות , וכן מושגים יחסיים ( סיבה ותוצאה , שלם וחלק , דומה ושונה , הקבלה ופרופורציה , שוויון ואי שוויון , סימטרי וא סימטרי וכד׳ , ( מאחר שהגירוי אינו דומה למה שה mind מייצר בעת התרחשות הגירוי . , 1988 LPK 303 עמ׳ . 157-156 30 › פירוט בנוגע להבדלים בין המערכות הללו ראו , 1975 RL עמ׳ , 1980 RR ; 205-20 › , 157 , 1 ›› עמ׳ , 275 , 1 › 0 הערה , 1988 LPK ; 63 עמ׳ . 157-156 התייחסותו של חומסקי לביקורת של כהן ( 1970 ) תומכת בקיומו של הבדל איכותי ולא כמותי בין המערכות המנטליות השונות ודרכי רכישתן . ראו , 1975 RL עמ׳ . 212 הגירוי אינו מכיל את הרכיבים המהווים את הידע שלנו , אף שהוא עשוי לשמש הזדמנות בשביל ה mind לייצר פירוש של התנסות במונחים של מבנים מושגיים 306 305 הנשאבים ממקורותיו הפנימיים . באותה נימה , אומר חומסקי , כותב הפילוסוף הבריטי קודוורט : ״ספר הטבע ניתן לקריאה רק על ידי העין האינטלקטואלית״ , כלומר רק אדם שקורא ספר בשפה שהוא מכיר יכול ללמוד משהו מ״קשקושי הדיו״ . למעשה , רבים מהתומכים הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן