5. דקדוק אוניברסלי – עקרונות מולדים תוכניים

על רקע ההבחנות שהוצגו בסעיפים הקודמים – הבחנה בין כשירות דקדוקית ובין מערכת מושגית ומערכת פרגמטית או הבחנה בין מערכת הכרתית של ידע לשוני ובין מערכות ביצוע – מבקש חומסקי לחקור מערכת ידע לשוני של אדם בוגר , שהיא מצב קבוע יחסית של ה , mind המושג בנקודה מסוימת בחיים רגילים , ומכאן ואילך משתנה רק בפרטים . לשון אחר , חומסקי מבקש לגלות את אופיים המיוחד של הייצוגים המנטליים הנוצרים במסגרת הכשירות הדקדוקית והכללים הפועלים עליהם ומקשרים ביניהם , או מוטב , קובעים התאמה של תנאי צליל עם תנאי משמעות . יתר על כן , חומסקי מבקש לגלות את המערכת של דקדוק 235 23 › אוניברסלי , המספקת את הבסיס שעליו ובמסגרתו מתפתחים כללי הדקדוק . דקדוק אוניברסלי , אליבא דחומסקי , הוא תכונות המצב הראשוני של הכושר הלשוני , תכונות הכושר הלשוני בזמן הלידה . תכונות אלה משמשות אמצעים לניתוח נתונים כהתנסות לשונית ; אחראיות לבחירת נתונים רלבנטיים מהאירועים המתרחשים בסביבה . תכונות אלה גם קובעות טווח וגבולות להתפתחות הכשירות הלשונית על בסיס אותה התנסות , כלומר ממפות התנסות לשונית לדקדוק מסוים . בניסוח שונה אפשר לומר שהדקדוק האוניבר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן