3. מרכיבי המצב המנטלי של הידע הלשוני – מערכת של ידע ומערכות ביצוע

חומסקי מאמץ תפיסה נטורליסטית , הגורסת שיש ליישם מתודות של מדעי הטבע 80 בכל תחומי החקירה . על כן סבור חומסקי שלמטרות חקירה והיצג , השואפים 81 להצלחה הסברית , יהיה מתקבל על הדעת ומועיל להפריד את המצב המנטלי , שאנו תופסים בדרך כלל כמצב של ידיעת שפה , לשלוש מערכות שהן נבדלות מבחינה מבנית ונמצאות ביחסי גומלין : מערכת של מבנים מושגיים , מערכת חישובית ( computational system ) ומערכת פרגמטית . הבחנה זו , המוצגת בפרסומים מאוחרים יותר של חומסקי באופן שונה מעט , מניחה למעשה mind מודולרי . המערכת המושגית המכונה לפעמים ״יחסים תמטיים״ (“ thematic relations ") 78 זו טענה מרכזית בחיבור הנוכחי , כפי שנראה בפרק ד , סעיף 2 להלן . , 1971 PKF 79 עמ׳ , 1972 LM ; 26-25 עמ׳ . 169 80 ראו פרק ג , סעיף 1 להלן . 81 ראו פרק ב , סעיף 1 להלן .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן