2. ידע של שפה – גם כאשר אדם לא יכול להשתמש בשפה, הוא יודע אותה

עד שנות השמונים הציג חומסקי את ידיעת השפה כבעלות על מבנה מנטלי מסוים . מבנה זה מורכב ממערכת של כללים ועקרונות , היוצרים ומקשרים ייצוגים מנטליים מסוגים שונים , בראש ובראשונה ייצוגים של צליל וייצוגים של 12 משמעות . לדברי חומסקי כללים הם חלק ממצב מנטלי , לאו דווקא מודע , הנוצר כשאיברים של ה mind הבנויים באופן מסוים ממפים נתונים המוצגים להם . אנו משתמשים בכללים , כגון כללי חיבור , כללי תחביר , כללי משמעות וכד׳ , כי כך אנו בנויים ; אין לנו טעמים ונימוקים לשימוש בכללים , אם כי אפשר לבחור שלא 1 › 13 להשתמש בהם . באחד המקומות מציין חומסקי : הכללים הנדונים אינם חוקים של טבע והם גם לא נחקקו או נקבעו כמובן על ידי סמכות כלשהי . אם התאורטיזציה שלנו נכונה , הרי הם כללים שנבנו על ידי ה mind במהלך רכישת הידע . אפשר להפר אותם , ולמעשה , סטייה 15 מהכללים עשויה לעתים קרובות להיות אמצעי ספרותי יעיל . 9 ראו , 1986 KL עמ׳ . 10 , 1975 RL 10 עמ' . 2 › , 22 , 21 שימו לב שמדובר כאן במעין יכולת מסדר שני על פי הניסוח הנ״ל , אם כי המבנים ההכרתיים הנוצרים משמשים את היכולות מסדר ראשון אך אינם זהים להן . 11 שם , עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן