1. יכולת לשונית – יכולת מסדר ראשון ויכולת מסדר שני

חומסקי פותח את הספר , Rules and Representations אחד הספרים היותר פילוסופיים שלו , בהכרזה שברצונו לחקור כמה עניינים הקשורים ליכולת הלשונית . המונח ״יכולת״ “ ability ") או (“ capacity " משמש את חומסקי ברמות משתנות של קפדנות : כשאני אומר שלאדם יש יכולת לעשות כך וכך בזמן מסוים אני מתכוון שעל פי המבנה המנטלי והגופני שלו בזמן זה , הוא אינו זקוק להוראה נוספת , אימון , התפתחות גופנית וכד׳ כדי לעשות כך וכך אם ימוקם בתנאים חיצוניים מתאימים . הנה כי כן לאדם שאינו יודע כיצד לשחות אין יכולת 1 ראו , 1972 LM עמ׳ . 186-185 , 1980 RR 2 עמ׳ . 3 3 לשחות , במובן זה [ של המונח ״יכולת״ . [ באותו האופן , לאלוף האולימפי בשחייה אין יכולת לשחות אם זרועותיו ורגליו משותקות או שבורות , אבל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן