פרק א מסגרת המחקר של חומסקי – הבהרה מושגית

עניינו של פרק זה הוא בהצגת המסגרת המושגית של המחקר הבלשני של נועם חומסקי , כלומר הצגת תפיסה מנטליסטית של ידע לשוני המתפתח במסגרת עקרונות אוניברסליים מולדים . מסגרת מושגית מונחת בהכרח כבסיס לכל חקירה מדעית , אבל אצל חומסקי המסגרת המושגית מוצגת במפורש ובהרחבה ניכרת . דומה שחומסקי מייחס לפיתוח המסגרת המושגית חשיבות לא פחותה מזו שהוא מייחס 1 לפיתוח המחקר הבלשני המתבצע בתוך אותה מסגרת קדם תאורטית . במהלך הצגת המסגרת המושגית אנסה להצביע על הנחות וטענות שאותן אפשר להציג כמבוססות על נטורליזם מתודולוגי או על תפיסה אינטואיטיבית מסוימת של לשון ושל משמעות לשונית . הצגת המסגרת המושגית גם תאפשר להראות שאף על פי שהתפיסה הרציונליסטית של רכישת ידע והתפיסה ההומניסטית של האדם נתמכות במסקנות המחקר הבלשני , באיזשהו אופן הן גם מונחות ביסודו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן