מבוא

בתאוריה הבלשנית האמפירית שפיתח נועם חומסקי הידע הלשוני מוצג כמצב או כמערכת של mind המייצרת תיאורים מבניים בעבור אין סוף ביטויים לשוניים ומתפתחת במסגרת עקרונות אוניברסליים מולדים . המונח “ mind" נתפס אצל חומסקי כתיאור מופשט של מוח , ואין לו מקבילה מדויקת בעברית . ל “ mind " אין היבטים מוסריים או מטפיזיים שיש למילה ״נפש״ , אין לו משמעויות ערטילאיות נלוות שיש במילה ״רוח״ , והמונח ״שכל״ אינו רחב דיו לשמש תרגום ל . “ mind " אי לכך אשתמש בחיבור זה במונח האנגלי . חומסקי סבור שהעיסוק הבלשני הוא עיסוק חיוני , חשוב ומעניין מבחינה 1 פילוסופית , מפני שהוא תורם להבנת הטבע המהותי של בני האדם . למחקר השפה או הלשון — אין להבחין ביניהן לדעתי ואני משתמשת בהן כמילים נרדפות — יש בעיני חומסקי חשיבות מיוחדת במסגרת מחקר התכונות המהותיות והייחודיות של ה mind האנושי , וזאת משלושה טעמים : ראשית , נראה ששפה היא תכונה של ה mind האנושי , ייחודית ביסודותיה למין האנושי והיא חלק מהמתת הביולוגית המשותפת לבני האדם , להוציא מקרים של פתולוגיה חמורה המשפיעה גם על מערכות אינטלקטואליות לא לשוניות . שנית , שפה קשורה באור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן