מפתח אישים

איאליון , ר' שלמה 289 אבוהב , ר' יצחק ( 2 ) 640 * , 409 * , 172 * אבוהב , ר' יצחק די פונסיקה 640 אבולעפיא , ר' יעקב 382 » אביגדר , ר' חיים יהושע 491 אבלמן , ר' יונתן 464 * , 463 אבראהאם , ר' משה 525 * ר' אברהם אבן עזרא 226 » , 59 ר' אברהם בן הרמב 82 ם" ר' אברהם ב"ר אביגדור מפראג , 298 , 294 375 , 336 , 308 רי אברהם ב"ר חייא הנשיא 47 ר' אברהם ב"ר נתן הירחי , 65 , 50 , 34 277 אברמסון ש' , 114 » , 88 » , 80 * , 62 * , 46 » 410 * , 169 * , 153 « , 128 * אדוניהו , יעקב בן חיים , 233 , 167 , 166 631 * , 606 , 264 , 263 * , 262 * , 241 אדלר , ר' מנחם מנדל 348 * אדלר , ר' מנחם 581 * , 298 * , 69 * אדלר , ר' נתן ( רבו של החת"ס ) 463 » אדלר , ר' נתן מלונדון 512 » ר' אהק הכהן ( או"ח ) 199 , 174 , 60 ר' אהק הלוי ( רא"ה ) 196 אוחנא , ר' סולימן , 386 , 384 » , 382 , 381 396 אולמן , ר' שלמה זלמן 491  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן