מפתח מקורות

מקרא , חז"ל , ראשונים מקרא בראשית ידו ט 72 , 70 ויקרא כו ו דיון בתרגום 538 במדבר הכג 69 י לה-לו 76 יא א 556 דברים כדו לח דיון בתרגום 70 * תהלים יט יג 47 משלי זד 47 טו כה 85 איוב יא יד 39 , 32 כ יב 47 משנה מועד קטן גד 27 כתובות זו 159 נדרים סוף 159 ג"פ סוטה ז א 143 עדויות או 261 אבות בד 234 , 117 ד כ 69 וו 36 נגעים בא 448  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן