ח. השפעתו של דפוס אמשטרדם על הדפוסים הבאים

המהדותת הבאות לאחר דפוס אמשטרדם הן : דפוס יעסניץ , תצ,-ט" דפוס פיורדא , תקכ"ה ; דפוס ברדיטשב , תקס"ח ; ועוד . אין בכוונתנו להמשיך ולסקור כל דפוס ודפוס , ולבדוק כיצד התייחסו המגיהים לנוסח הרמב"ם שהיה לפניהם . נוכחנו לדעת , כי חלקם של המגיהים בעיצוב נוסח הדפוס כיום הוא גדול מאוד . מטבע הדברים הוא , כי הדפוס האחרון הוא המשמש כבסים לדפוס שבא אחריו , וכן הלאה . לכן ברור שדפוס אמ"ד שימש כבסיס לדפוס יעסניץ , וכן הלאה . ברם , נראה כי מדפוס יעסניץ ואילך אין אנו מוצאים מגיהים בשיעור קומתם של מגיהי דפוס אמ"ד . לאמור , שיבושים הנמצאים בדפוס אמ"ד נשארו , בדרך כלל , גם בדפוסים שאחריו . תחום נוסף שבו נשארו עקבות מגיהי דפוס אמ"ד הוא הערותיהם והגהותיהם שנרשמו בגליון . נדון עתה בזאת . ( א ) השפעת נוסח דפוס אמ '' ד על נוסח הדפוסים כיום נרשום עתה כמה דוגמאות של שיבושים הקיימים בנוסח דפוס אמ"ד , שבחלקם הם שיבושים קודמים , אלא שלא תוקנו ע"י המגיהים . שיבושים אלו נשארו עד ימינו , למעט המהדורה של ר"ש פרנקל . 147 העיר על כך הרש"ש בהגהותיו שם . ואכן בדפוס שליד אץ בכל הקטע הזה פיסוק כל עיקר . לאמור , מגיהי אמ"ד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן