ו. דפוס ויניציאה (בראגאדין), של"ד

דרכו החדשה של יושטיניאן , שהתבטאה בהוספת מראי מקומות וציונים , בנוסף להגהת הספר במובנה הקודם , אילצה את המדפיסים לאמץ להם דרך חדשה זו . ' ברם , מעניין כי בראגאדין עצמו לא אימץ דרך זו . בשנת של"ד הדפיס מהדורה חדשה של משנה תורה , ובשער הספר אנו קוראים : הכל הוגה עם רוב העיון והשקידה בהעתק הבא מצפת תוב"ב וגם בהעתק מעויין ומתה מישיבת מצרים ועם תוספת כמה חסרונות שהיו במגיד משנה ובהשגות בדפוסים הראשונים והוספנו עליו מפתח גדול ורחב ידים . כלומר , לפנינו הודעה על הגהה קפדנית , אבל אין בה זכר לפעולה בדבר הגהות של מראי מקום וציונים . היינו , בראגאדין שם את הדגש רק על הגהה מדויקת , והוא מוסר על כך בשער ספרו . מעבר לשער נדפסה הקדמת המגיה השני , ר' חזקיה מפאנו . ' מתבקש מעצמו כי בהקדמתו יספר המגיה על דרך עבודתו בהגהה . והנה מפליא מאוד שאין בה פרטים על דרכו בהגהה , וגם אין בה כל אותם פרטים שנדפסו בשער הספר . נבדוק עתה טיבה של מהדורה זו . ( א ) השוואה עם הדפוסים הקודמים לעיל ערכנו השוואה בין דפוס ויניציאה שנת רפ"ד לבין הדפוסים שלפניו . נוכחנו לדעת כי בדפוס זה הושלמו הרבה השמטות שהיו בדפוסים הקודמים ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן