ה. דפוס בראגאדין ודפוס יושטיניאן, ש"י - שי"א

המדפיסים בראגאדין ויושטיניאן הדפיסו ברניציאה ובנפרד , משנה תורה בשני חלקים . לפי שערי החלקים , מהדורת בראגאדין נדפסה בשנת ש"י , ושל יושטיניאן בשנת י"ש ) החלק הראשון , ( ובח' בשבט שי ) א" החלק השני . ( על התחרות ביניהם , צורתה והשפעתה , כבר כתבו החוקרים . ברם לא העירו על היחס שבין נוסח הדפוסים הללו . מקובל בעיניהם , כמובן מאליו , שמהדורת יושטיניאן זהה למהדורת בראגאדין . לקמן נתייחס לכך . ( א ) קדמות מהדורת בראגאדין על פי דברי המדפיסים גם מתוך דברי המדפיסים עולה כי מהד' בראגאדין היא הראשונה , שהרי בשערה נאמר : וכל אלו החיבורים [ היינו , משנה תורה ומפרשיו ] מזוקקים שבעתים מסוקלים ממוקשי הטעיות עם עיונא סגין ונברר הסולת מתוך הסובין ע '' י הרב המובהק 45 האלוף ה"ר דוד פיציגטון יצ"ו מגיה ההעתק פעם ראשונה וע"י הגאון מהר '' ר מאיר מפדואה וע"י בנו גדול מרבן שמו יהודה פעם שנית וגדול כבוד האחרון הזה מן הראשון באשר נתוסף עתה הספר מצות ... וגם נתוספו עתה קצת חדושים חדשו האלוף מורינו הרב רבי מאיר ובנו הנ"ל עם עיון רב . 44 י' זנה ' , טיולים כהיסטוריה וביבליוגרפיה / ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס , ניו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן