ד. משנה תורה, ויניציאה, רפ"ד

בתקופה זו אנו רואים כי המדפיסים עמדו כבר על חשיבות פרסומה של מלאכת ההגהה , ועל החשיבות בפרסום שמו של המגיה . לכן הם מפרסמים מיד בשער הספר : וכל אלו החיבורים [ היינו , משנה תורה ומפרשיו ] מזוקקים שבעתים מסוקלים ממוקשי הטעיות עם עיונא סגין ונברר הסולת מתוך הסובין ע"י הרב המובהק האלוף ה"ר דוד פיציגטו '' ן מגיה ההעתק וע '' י הצעיר מצעירי הצאן יעקב ב"ר חיים ן' אדוניהו מגיה אח '' כ בדפוס . ר' דוד היה חכם נודע בשעתו , מתלמידי ר' יהודה מינץ . הוא הגיה כמה מסכתות שנדפסו ע"י שונצינו סביב לשנת רמ"ח . אף מגיה הדפוס , יעקב בן חיים , היה חכם גדול שעסק גם בהגהת התלמוד , ובהגהת ספרים אחרים שנדפסו באותה עת . אמנם בסוף ימיו נשתמד . ) א ) דברי המגיהים על מלאכתם נפנה עתה לדבריהם של המגיהים אודות מלאכתם בהגהת משנה תורה . אלה דברי ר' דוד : אמת הוא כי הספרים האלו שהם הרמב"ם עם ההגהות והמראה מקום והמגדל עוז והמגיד משנה וקצת מהשגות הראב '' ר אשר נדפסו בויניציא '' ה ע"י דניאל בומבירג"י יצ"ו אני החתום מטה לבקשת הרופא מומחה כמ"ר קלונימוס לבית קלונימוס הגהתי 27 פה פיראר"א הספרים אשר מהם נדפסו ספרים הנד ולדעתי לא ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן