ב. משנה תורה, שונצינו, ר"ן

בסוף הספר אנו מוצאים כבר פרטים על ההגהה וגם על המגיה . בין השאר נאמר שם : אמר ... גרשם ... איש שונצינו ... על כן אמרתי אקומה נא ואסובבה בבתי נכאת הספרים המדוייקים ואקח לי משם העתק ספר הרב הגדול ובעט מחוקק מהיר חנני ה' אחקקנו ... וביד המשכילים ומבינים מדע אגיהנו , וקורא לו ספר מדוייק אשר פי ה' יקבנו ... ותשלם כל המלאכה ... ביום ר"ח ניסן שנת נ"ר מצוה ... נאם הצעיר המגיה אליעזר ברבי שמואל זצ . ל" מדברי המדפיס עולה , כי השתמש בכתב יד ולא ראה את מהדורת רומי , שהרי אין הוא מזכירה כל עיקר . ברם כבר הוכח כי אץ הדבר כן , וכי דפוס זה תלוי הרבה בדפוס רומי . הוא אשר אמתו בסוף הפרק הקודם , סעיף ו . כאשר קיימת כבר מהדורת דפוס מסרמת , סביר לומר שהדפוסים הבאים השתמשו בראש ובראשונה באותה מהדורה , כדי למנוע מעצמם טרחה מרובה . עם זאת , יש כמה מקומות שבהם שינו מדפיסי דפוס זה מדפוס רומי . כדי למצוא מקומות אלו יש לערוך השוואה כוללת ומדוקדקת בין שני הדפוסים הללו . השוואה זו השונות . משום כך לא הארכתי כאן בפרטיהן של המהדותת . על זמנה של מהדורה זו , ראה לעיל פרק שביעי , הערה . 44 4 הבאנו זאת לעיל , פרק שביעי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן