פרק שבעה עשר פעולות המגיהים בהדפסות משנה תורה לרמב"ם

החל בפרק שביעי ואילך סקתו את פעולת המגיהים בתלמוד הבבלי . במהלך סקירתנו כמעט שלא ניתנו דוגמאות , מכיוון שרובן נמצאות בספרו של ר' רפאל נתן נטע רבינוביץ , מאמר על הדפסת התלמוד . מצאתי לנכון כי מוטב היה לתת לפני המעיין סקירה קצרה על טיב פעולות המגיהים בתוספת דוגמאות להמחשת האמור . כדי להביא לפני המעיין חומר שהוא בחלקו חדש , בחרתי לתת סקירה על ההדפסות השונות של משנה תורה לרמב"ם ובליווי דוגמאות ' . בפרק זה נדון בשני עניינים . העניין האחד , חלקם של המגיהים בבית הדפוס בקביעת נוסח הספר . נראה עד כמה 2 גדול חלקם של המגיהים בקביעתו של נוסח הספר הנמצא בבית הדפוס . יאמר מיד , אין אנו מתכוננים לערוך כאן בדיקה מקפת על כל פרט ופרט . אנו נסתפק בדברי המגיהים , או המדפיסים , המעידים בעצמם על מעשיהם . הקורא יוכל להתרשם בעצמו , על פי דברים אלו , מה היה חלקם בעיצוב הספר . כן נבדוק , באופן חלקי , את השינויים שחלו בנוסח המהדותת השונות , ואת גלגולי ההגהות שהיו בו . כמו כן , נבחן אם ההגהות היו בעלות אופי אחיד , או שתפקידי המגיה השתנו מעט , ואתם השתנו גם פני ההגהות . העניין השני שנדון בו בפרק זה הוא , מה היתה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן