ז. עוד על השפעת דפוס וילנא ודפוסי צילום

כהמשך האמור בסעיף הקודם , היה אפשר גם לבדוק מה היתה השפעת דפוס וילנא על צורת ההדפסה ועל הנוסח של ספרים נוספים , כגון מדרש , משנה , עין יעקב ועוד . בדיקה זו אינה מיוחדת דווקא לדפוס רלנא , אלא היא מופנית כלפי כל מהדותת הספרים שיצאו לאור לאחרונה . שהרי כל המהדורות הללו , או חלקן הגדול , שימשו כבסיס למהדורות צילום . לאמור , כאשר מדפיס רוצה לצלם ספר שנדפס כמה פעמים , ברי לנו כי כבסיס לצילום הוא יבחר במהדורה האחרונה של אותו ספר . זאת הואיל והוא סבור , וכמידה רבה של צדק , כי מהדורה זו היא הטובה יותר לצילום , הן מבחינה איכותית , והן מבחינה צותית . נמצא כי צילום מהדורות אלו חוסך למדפיס הוצאה כספית ניכרת , וגם מאפשר הדפסה מהירה . על ידי כך "מציפות '' מהדורות צילום אלו את העולם היהודי , וכל מעיין באשר הוא , מעיין באותה מהדורה . לשון אחר , בידי כל מעיין מצוי אותו נוסח . ברור כי עובדה זו , שלפנינו נוסח אחיד , גורמת לכך שלמעיין נדמה כי הנוסח הזה הוא הנוסח הנכון . מאידך גיסא , ההתפתחות של דפוס הצילום פועלת גם בכיוון הפוך . לאמור , היות שדפוסי הצילום הם זולים ביותר , קיימת כיום אפשרות זולה מאוד לצלם ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן