ה. "חתימת" התלמוד, או: נוסח דפוס וילנא - נוסח מחייב

מהאמור לעיל מובן שהתלמוד במהדורת וילנא הוא התלמוד הנלמד ביותר . אכן יצאו בא ^ עוד כמה מהדורות אחתת של התלמוד , במיוחד מהדורות שיש בהן גם תרגום עברי , והמפורסמת והנפוצה שבהן היא מהדורתו של הרב עדין שטיינזלץ , אבל הן אינן יכולות להתמודד עם תפוצתו של התלמוד מהדורת וילנא , מה עוד שהן יצאו לאור לאחר שמהדורה רלנא כבר כבשה את השוק . ברוב המקומות שבהם לומדים תלמוד , משתמשים אפוא במהדורת צילום של דפוס רלנא . כתוצאה מכך הפך נוסח דפוס רלנא להיות הנוסח '' ר 21 ד גניחובסקי כתב לי ( בט '' ז באייר תשנ '' ז ) כי אביז רא"מ גניחוכסקי , בעל הוצאת '' אל המקורות , " רכש את הזכויות לש '' ס וילנא מצאצאי משפחת ראם . '' ס'ש אל המקורות '' צולם מהעותק הפרטי של ש '' ס וילנא שהיה ברשות אמו , נכדתו של ר' שניאור זלמן אבד '' ק טלדינגן , כעל העתת גליון אלפס על הו '' י' ף שהודפסו כש '' ס וילנא '' ר . ש אסף הוא שפיסק את הש"ס הזה . 22 כמה פרטים על הדפסה זז נמצאים בספר שירת שמואל , לזכרו של ר' רפאל שמואל יעקב ראז , [ ירושלים , תשנ , [ ה '' עמ' קו-קיב , כפי שהעיתי ש"ב ר * מ אדלר . 23 ראה לקמן הערה . 36 '' ר 24 י מונרשיין ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן