ד. מהדורת הצילום של דפוס וילנא דוחקת את שאר המהדורות

במקביל למהדורות דפוס וילנא , עד שנת תרצ"ט , יצאו לאור מהדורות אחרות של התלמוד , ע"י בתי דפוס אחרים . חלק מהמהדורות הללו היו מהדותת "רגילות , " אבל בחלק מהן היו כמה וכמה הוספות חשובות " . עד פרוץ מלחמת העולם השנייה אנו עדים אפוא לכמה הדפסות של מהדורות תלמוד שאינן זהות זו לזו . בד בבד מתפתחת תעשיית הדפוס בצורה מהירה . מכונות הסידור וההדפסה עוברות כמה וכמה שכלולים , אולם שיא השכלול בתקופה זו הוא , ללא ספק , דפוס צילום . לאמור , ניתן עתה לצלם ספרים שלמים , ועל ידי כך להדפיסם באותה צורה ממש , וכל זאת במהירות רבה מאור . בצורה וו ניתן להדפיס מהדורות חוזרות , גם אם אין בידנו האמהות של הדפוס המקורי . נמצא כי המצאה זו לא זו בלבד שהיא חוסכת למדפיס את כל התהליך המייגע והיקר מאוד של סידור ועימוד הספר כפי שהיה עד עתה , אלא יש בה יתרונות חדשים . על ידי שימוש בדפוס צילום , המדפיס יכול להוזיל מאוד את מחיר הספר , והוא יכול להדפיסו במהירות רבה ביותר . היות שאין לו צורך עוד באמהות של ההדפסה הראשונה , הוא יכול בקלות רבה יחסית לערוך שינויים במהדורה הראשונה , ולהדפיס מהדורה חדשה השונה ממנה , אם במעט ואם בהרב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן