ג. הדפסות חוזרות של דפוס וילנא ע"י שימוש באמהות

כאמור , מהדורת התלמוד שיצאה בוילנא היתה מהדורה מפוארת ביותר , שגם הושקעו בה סכומי כסף גדולים . לכן חזר והדפיס בית ההוצאה , מאמהותיה של מהדורה זו , מהדורות 9 נוספות עד שנת תרצ"ט . הדפסה מאמהות יש בה משום חסכון ניכר למדפיס , באשר הוא חוסך בכך את כל הוצאות הסידור והעימוד . אולם בצורת הדפסה מעין זו עלול להיות מכשול למעיין . לאמור , בהדפסה זו שהיא העתק מדויק של הדפסה קודמת , ימשיכו להופיע כל הטעויות אשר היו במהדורה הראשונה . לפיכך שומה על המדפיס להגיה את הספר היטב היטב בתחילת עבודתו , כדי שהמהדורה הראשונה תודפס כראוי , וממילא כל המהדורות הבאות בעקבותיה תצאנה אף הן כהלכה . מן הראוי להביא כאן את דברי ר' משה אליעזר בלינסון כנגד מדפיסי התלמוד מהדורת וילנא . בדבריו עמד , בין השאר , גם על טעויות הנגרמות כתוצאה מהדפסה חוזרת ע '' י אמהות . אלו דבריו : הנה זה מכמה שנים אשר יעשו המדפיסים טבלאות סטעראטיפ " כמעט לכל הספרים , ומדפיסים וחוזרים ומדפיסים אותם באותן טבלאות של בדיל ועופרת בכל זמן שיצטרכו . וא"כ מהראוי היה למלאכת ההדפסה כזו לדייק מראש היטב בהגהת הספרים ולהסיר כל הטעותים עוד בזמן סדור האותיות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן