ט. קביעת נוסח התלמוד כשלפנינו נוסחים שונים

נעבור עתה לדיון בשאלת קביעת נוסח בתלמוד , כאשר יש לפנינו נוסחים שונים . ראינו לעיל כיצד אנו נוהגים ביחס לספר תורה , והסברה היא שאין הבדל בין ספק נוסח בספר תורה לבין ספק נוסח בספר תלמוד . הבה נברר את הדברים . ( א ) הנוסח נקבע על פי ספרים מוסמכים כבר הגאונים מזכירים , כי הם חיזרו אחר ספרים ונוסחים מוסמכים לשם בירור הנוסח 75 הנכון של משנה ותלמוד . גם בראשונים מצאנו כמה וכמה פעמים שהדגישו כי נוסח מסוים נמצא בספרים מדויקים , ישנים , וכד . ' לאמור , מוסכם על הכל , כי הן ביחס לספק בנוסח של ספר תורה והן בספק של נוסח התלמוד , הרי שיש לחזר אחר נוסח הנמצא בספרים מוסמכים . 74 כבר כתב זאת לימן ( לעיל הערה , ( 36 עמ' . 303-302 הוא הביא שם את הסיפור הידוע על ר' יהונתן אייבשיץ , שנשאל ע '' י חכמי הגויים מתע אץ היהודים מתנצרים , שהרי אנו תאים כי תב המאמינים הם נוצרים , וא"כ יש ללכת אחר התב . ר' יהונתן השיב , כי יש ללכת אחר החב רק במקרה של ספק , אבל אנו היהודים אץ לנו כל ספק באמונתנו , ולכן אץ אנו צריכים ללכת אחר התכ . יש להוסיף כי בימינו נתעורר ויכוח על ייחוסו של כתב היד הידוע כשם הכתר , ועל מעמדו ההלכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן