ז. דיון בדברי החזון איש

( א ) התועלת בכ '' י מינכן כאמור , ר' מנחם כשר דן בדברי החזון איש . בהתייחסו לטענת החזון איש , היא טענה שמינית לעיל , שאין תועלת בכי"מ , כתב ר"מ כשר כי גדולי ישראל בדור הקודם היללו ושיבחו מאוד את מפעלו של בעל דקדוקי סופרים , ועודדוהו להמשיך במפעלו . לא שמענו , ולו מאחד מהם , ערעור על חשיבות המפעל . לאחר שמנה את גדולי ישראל הללו , הוא ממשיך : ראו נא איזו יראת הכבוד , איזו חבה ושמחה לקראת המאור הגדול הגבוז בש"ס הקדוש הזה . לכן כואב הלב לקרוא עלבון רחס של ביטול זלזול כלפיו עד כדי לדונו לגניזה , בלי שום טעם רסוד , נגד השקפת גדולי ישראל מהדור הקודם . אף אנו הקדשנו את הפרק הקודם למפעלו של בעל דק"ס , ולחשיבות הרבה שיש בנוסחים השונים שגילה בכתבי יד . בפרק זה צףן לחכמים שהשתמשו בספר דק"ס . עליהם יש 46 נעם , טז ( תשל , ( ג '' עמ' קסז ואילך . ראה עתה גם ר '' ה פתש , 'שינויי הנוסח בתלמוד - הולדתם ומשמעותם , ' בתוך ספר בית הועד לעריכת כתבי רבותינו ( עורכים : ו י קטן ור '' א סולוכיצ'יק , ( ירושלים , תשס , ג" עמ' , 64-63 ודבריו כדברי ר"מ כשר . להוסיף את אשר ראינו לעיל כאן . לאמור את דברי ר' נתנאל וי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן