ז. התעוררות

לעיל בסעיף ה אות ( ג ) כתבנו כי מאז שיצאה לאור המהדורה הראשונה של דק"ס , נדפסו עוד שתי מהדורות צילום של הספר בניו יורק ' . אפשר שגם מקום ההדפסה יכול להעיד על חוסר עניין בספר מצד הלומדים והמעיינים בארץ . אלא שעתה אנו עדים להתעוררות בנושא זה גם בארץ . נציין בזה את ספר המפתח למסכת בבא קמא עם ספר שנויי נוסחאות למסכת בבא קמא . מהד' שבתי פרנקל , בני ברק , תשנ"ו . ספר זה , שהוא ספר בפני עצמו , יצא לאור כנספח לתלמוד בבלי המוגה מסכת בבא קמא , מהד' שבתי פתקל . מהדורה זו תוארה לקמן בפרק שישה עשר סעיף ו . כאן נדון בספר שערי נוסחאות . בשער הספר נאמר : כולל כל שינתי הנוסחאות החשובים שזכינו למצוא ממסכת בבא קמא , אחר חיפושים בספריות שבעולם , בחמשה כתבי יד של הגמרא , ששה כתבי יד של פרש"י וארבעה כתבי יד של תוס ... ' וכל שינוי גירסא שנראה לנו משמעותי מובא בספר זה . מלבד זאת עוד השקענו עבודה עצומה וטרחנו לבדוק בספרי הראשונים והאחרונים ובכל מקום שמצאנו שהם נושאים ונותנים בגירסא בגמ , ' רש '' י או תוס , ' ומהגירסא שבכת '' י יש סיוע או סתירה לדבריהם הבאנו בספר שינויי נוסחאות את דברי הדנים בבירור הגירסא . בהק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן