ו. דוגמאות לקושיות קול אחרונים עקב הזנחת השימוש בדק"ס

בסעיף זה נציין כמה חכמים שלא השתמשו בספר דק"ס , ואילו עשו כן היו יכולים ליישב קשיים שנתעוררו להם במהלך לימודם . הספרים סודרו לפי סדר התלמוד . ( א ) אור צבי על ברכות , ר' צבי גומבו , בבי ברק , תשנ" ( 1 ) ברכות ב ע"ב , רש"י ד"ה קס"ד : רוב בבי אדם היינו עניים כלומר בני אדם בערבי שבתות ועניים בימות החול חד שעורא הוא . על כך כתב באור צבי : "עי' הגהת גליון הש"ס , ולי נראה דרש '' י גרס בגמ' 'רוב בנ"א היינו עניים' ופירש 'כלומר כו" ולגליון הש ' ס" כלומר בב"א' אין לו מובן לעב . "ד '' ואילו היה רואה בדק"ס , לא היה בזקק לסמוך על השערה ולהגיה מסברה בלבד . שהרי בכי"מ הנוסח : "קס"ד דבני אדם בערבי שבתות היינו עניים , " ובהערות דק"ס כתב : " ובבית נתן הגי' וקס"ד בבי אדם היינו עניים , וכ"ה בשיטה מקובצת , וקרוב לזה היה גי' רש . "י" גם בספר ברכת יעקב לר' יעקב בן ברוך , ירושלים , תשנ"ג , כתב באופן דומה , אלא שניסה ליישב גם את הגהת הגר"א . ועליו יש לתמוה יותר , שהרי הוא כותב שהשתמש 245 בדק"ס , ומדוע לא זכרו כאן . 240 שו"ת פת , pKn חלק א , קושטא , תפ"ז , רף צ ע"ג . ר' ישראל היה מרבני ירזשלים , ואח הספר הזה הד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן