ד. ממשיכי דרכו של ררנ"נ רבינוביץ

הביקורת שהיתה על מפעלו של ררננ"ר , לא מנעה חכמים אחרים מללכת בעקבותיו . הביקורות שהיו , לא היו על עצם מפעלו , אלא על פרטים מסרמים בדרך עבודתו . הביקורת היחידה על עצם מפעלו , היתה ביקורתו של ר' רפאל יו"ט היילפרץ בעל עונג יום טוב , וביקורתו של ר' יוסף שטק , ושתיהן הרי לא נתפרסמו אלא נשארו בכתב יד . מובן שמעניין מאוד היה לדעת מה היתה מידת ההשפעה של הביקורות הללו לו אכן היו מתפרסמות ברבים , אלא שאין בידנו להשיב על שאלה זו . כמה חכמים המשיכו אפוא את דרכו של רדננ"ר , ובצורות שונות . יש שהמשיכו והוציאו לאור מסכתות נוספות מן הבבלי על יסוד כתבי יד ודפוסים ראשונים . רש מהם שהמשיכו לעשות כמפעלו ביחס לספרים אחרים של התורה שבעל פה . 210 כאמור לעיל הוא שינה את תכניתו והחל בסדר נזיקין . לא אדון כפרטים נוספים שניתן ללמוד מאיגרת זו על עבודתו . 211 לא נתבררה לי משמעות שתי מלים אלו , ויש מקום להשערות שונות . 212 ררננ '' ר העתיק חמש מהגהותיו למסכתות יומא , ר '' ה , סוכה , תענית כעמוד אחר , ואעתיק אחת מהן לדוגמה : [ סוכה ] כ"ו . 'א תרתי או תלת ( כעי . ( בהכ ] י' בצעי . [ והוא מלשון ליבצע וזה הגי' היה לפני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן