ג. ר' רפאל נתן נטע רבינוביץ וספרו דקדוקי סופרים

( א ) תולדותיו ופועלו ר' רפאל נתן נטע רבינוביץ ( להלן י ררננ"ר ) נולד בזאגר חדש שבפלך קובנו בשנת תקצ ה '' . ( 1835 ) למד תורה בכמה ישיבות , ובהיותו בקיידאן נודע בשם ה '' עלוי מקיידאך . משם העתיק מושבו למקומות אחרים , וחלק מזמנו היה בלמברג . שם הוציא לאור , בשנת תר"ך , 27 את שו"ת מהר"ם בר ברוך , ובשנת תרכ"ג הדפיס את הספר גאון יעקב על מסכת עירובין לר' יעקב כהנא . על פי דברי עד ראיה , ר' יוסף שאול נטנזון , בעל שואל ומשיב , היה קם 28 לכבודו בהכנסו לכיה"כ , כשרתנ"ר היה בן עשרים וחמש שנים בלבד . קרוב לסוף שנת תרכ"ג בא למינכן , ונתודע שם לגביר ר אברהם מרצבכר . גביר זה תמך בו מבחינה כספית ואיפשר לו לרכוש ספרים ישנים וכתבי יד . בהיותו שם בדק כתבי יד שונים שהיו בספריה הממלכתית , ביניהם כתב יד המכיל כמעט את כל התלמוד הבבלי , והנודע כיום בשם כתב יד מינכן ( להלן : כי . ( מ '' הוא בחן את כ"י מינכן כשנתיים , ורשם 2 לעצמו את השינויים הנמצאים בו ' . תוך כדי עבודתו היה משגר דוגמות משינויי הנוסח 30 לר' יוסף שאול נטנזון , וגם לר' יעקב עטלינגר , ומבקש חוות דעתם . נראה כי באותו זמן 25 כתב היד נמכר על ידו לס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן