ב. ר' נחמן נתן קורונל וספרו בית נתן

ר' נחמן נולד באמשטרדם שנת תק . ( 1810 ) ע" כבן עשרים עלה לצפת . לאחר הרעש כצפת , בשנת תקצ"ז , עבר לירושלים , והיה קרוב שם לחכמיה הספרדים . ר' נחמן רכש כתבי יד של רבותינו הראשונים , והדפיס חלק מהם . היה ברשותו גם כתב יד קדמון שהכיל כמה מסכתות מן הבבלי , והוא פרסם שינויי נוסחאות והערות על פי כתב זה , בכתב העת "שומר ציון הנאמן , " בעריכת ר' יעקב עטלינגר ' . והוא מסיים : "והנה הזכרתי אילו לדוגמא בעלמ' ואם ניחא קמיה דמעכ"ת = ] י"נ דמעלת כבוד תורתו נרו יאיר ] אעתיק לו כהנה וכהנה . " ועל כך באה הערת ר '' י עטלינגר : "יערב לי מאד ובלי ספק גם לכל קוראי המכתב הלזה ולמעכ"ת תהיה צדקה להשקות = ] י"ב בבי ישראל , בית ישראל [ ממקור מים חיים בס ] ' פר ] המוגה ולבער הטעיות ממסילת דה " . '' ח" כשנה מאוחר יותר הוא פרסם עוד 12 שינויי נוסחאות , באותו כתב עת . יותר מאוחר באותה שנה , הוא הדפיס את ספרו בית נתן 3 על מסכת ברכות . נפטר בשנת תרץ ' . ( 1890 ) הספר בית נתן מכיל שינויי נוסחאות במסכת ברכות . בשער הספר נדפס 1 על פי כ"י קדמון על קלף נושן ... והוספתי עליו נופך משלי להעיר על כל הדברים התמוהים אשר נתקשו בה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן