א. ר' ירוחם אלטשולר וספרו אור הנעלם

כמעט ואין בידינו פרטים על ר' ירוחם . ידוע כי הוא היה אבד"ק באדקי . ר' יחיאל העליר , 3 בעל שו " ת" עמודי אור , " כתב עליו שבחים מרובים . גם ר' שמואל שלמה זלמן , שנשא 4 עליו הספד , אמר עליו שבחים דומים . ר' ירוחם השאיר אחריו כמה חיבורים . אחד מהם הוא "אורות מאופל , " שהוא ספר חידושים לתלמוד בבלי . בספר זה הוא "מברר ומלבן בדברים קרובים לפשט ולאמתתה של תורה את הנוסחאות העתיקות מש"ס כתב יד שהיה נמצא בבית גנזיו . " לנוסחאות אלו הוא קורא "אור הנעלם . " על פי נוסחאות אלו "יסורו מרבית הקושיות אשר עמדו עליהן רבותינו הראשונים , והיה העקוב למישור , וכן ינוחו על 6 פיהם כמה פסקי הרמב"ם התמוהים . " עד עתה נדפסו הערותיו "אור הנעלם" על מסכתות 7 ברכות , שבת , פסחים ועוד כמה מסכתות מסדר מועד . במרבית ההערות לא הסתפק ר' ירוחם רק בהצגת נוסח כתב היד , אלא הוא דן בסוגיה , ומסביר מה החשיבות של נוסח כתב היד . אבל יש מקרים בהם הוא מסתפק רק בציון הנוסח שבכתב יד , ואינו מוסיף כל הערה . אולם כמות החילופים שהביא מכתב היד , היא מעטה ביותר . לדוגמה , בכל מסכת ברכות הוא מביא אחד עשר חילופים . ברור שזו כמות אפסית . היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן