ה. הגהות הגר"א לתלמודים

אין אנו רוצים לעסוק כאן בכל יצירתו של הגר"א , אלא רק בהגהותיו לתלמודים . כל הדברים האמורים עד עתה , באים ללמדנו עד כמה חייבים אנו לנהוג בזהירות בבואנו לבדוק דברים המיוחסים להגר"א . נסקור אפוא , את הדפסת ההגהות , ונראה מה נוכל להסיק מכך . ) א ) לתולדות הדפסת ההגהות עד דפוס וילנא שנת תר '' מ הגהות הגר"א לתלמוד בבלי נדפסו לראשונה בדפוס ווין , שנת תקס '' ו . המדפיס היה 30 הנוצרי אנטאן שמיד . בשער נאמר , בין השאר : "ואני הנה נתתי לו שכם אחד על כל ספרי הש"ס אשר באו בדפוס , והוא הגהות ותיקונים על ספרי הש"ס אשר לקחתי מיד מהג" = ] מאור הגולה ] הרב הגאון המפורסם מוהר"ר אליהו וילנא זצוק . "ל" לאחר השער נמצאת הקדמה מאת המגיה יהודה ליב בן זאב . בהקדמה סקר בקצרה את תולדות ההגהות לתלמוד , ולכן נביא חלל , מדבריו : ומאז נחתם התלמוד הגדול הזה ורחב ידים , משנה וגמרא פי שנים , וישוטטו רבים לבקש דברי א-להים חיים , ונפל בידי סופרים רבים ומעתיקים , למען ישלח כל איש 28 הכוונה לספר תשובותיו של ר' יצחק אייז « ק חבר , ורשא , תרי '' א . לספר זה הקדים ר' יוסף , כנו בכות של המחבר , דברי פתיחה . 29 על המהדותת השונות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן