ד. שמועות בשם הגר"א

מכאן אנו למדים כי היו מתהלכים פירושים שונים , ופסקי דין שונים , המיוחסים לגאון . ואכן דבר ידוע הוא כי הרבה פירושים שנאמרו משם הגאון , אתה מוצא שנאמרו דברים כדוגמתם כבר לפניו . ברור שאפשר לומר שאכן הם יצאו מפי הגאון , וכמה חכמים נתכוונו לדבר אחד . אבל אפשר ואפשר שלפנינו דברים שנתייחסו לגאון , והוא לא אמרם . דוגמה מוחשית לדבר אפשר לתת מדברי ר' יצחק אייזיק חבר , שכתב בספרו מגן וצינה , [ יוהנסבורג , תרט , [ ו" פרק י : 25 בתר שחכמי דותו אינם יכולים לברר אם הכתב הוא כתב ית של הגר '' א , אלא אם כן ישוו זאת עם כתבים אחרים , שיש עליהם מסורת מהימנה שהם כתב TT של הגר"א . לפיכך נראה , כי הסכמה כיום יכולה להיות מושגת רק על יסוד השוואה עם שאר תוחת הגר '' א . בחם דומה כי בהשוואה זו יכולות להיות דעות שונות , ונתת דבריך לשיעורין . 26 כך העית כ'המעיך , לז , ג ( ניסן , תשנ , ( ז '' עמ' , 75 וראה שם הערה , 13 שכתבו כי רמ '' מ כשר כתב שהחיבור קול התור יצא כך מתחת יחו של ר '' ה שקלובר תלמיד הגר '' א , ולא כך הוא , אלא וה הוא עיבוד מאוחר של דברים כעל פה ובכתב שנמסת בידי תלמידי הגר '' א , מייסדי היישוב האשכנד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן