ב. היחס בין הגר"א לתלמידיו

כאמור לעיל , חיבוריו של הגר"א , והן יצירתו שנאמרה בעל פה , נערכו ע"י תלמידיו , והם גם דאגו להוציאם לאור . אולם יש לדעת שהיה מרחק רב בין החכמים המכונים תלמידיו לבין הגר"א , וספק רב אם היו אלו תלמידים במובן המקובל . צא וראה כי הגדול 14 שבתלמידיו , הלא הוא ר' חיים מוולוז'ין , אינו רואה את עצמו כתלמידו . והדברים הללו לא נאמרו על דרך הענווה , אלא כך היה . כלומר , כשר"ח היה מזדמן לוילנא מדי פעם , אזי היה מבקר אצל הגר"א , ואז היה שוטח לפניו את שאלותיו וספקותיו " . אף רמ"מ הנזכר לעיל , שהוציא לאור את פירוש הגר"א למשלי ושאר חיבורים , למד אצל הגר"א רק כשנתיים פחות שליש . ואילו ר' ישראל משקלוב , שנתפרסם כאחד מתלמידיו המובהקים , בא אל הגר"א רק כחצי שנה לפני פטירתו , ומדבריו עולה כי רק בשבועיים האחרונים של חייו זכה לשמשו ולקבל ממנו תורה . וכן כתב ר' מרדכי פלונגיאן : 14 לנדוי שם , עכל רעח , הערה , 13 העתיק קטעים מכתז שפרסם ר '' ח וולוז'ין להחזקת ישיבתו . בין השאר כתב שם : "וזכיתי להקו א עלי שמו הטוב , לומר שאני תלמידו ... והודעתי נאמנה שכל האומר כן אינו אלא טועה גמור ... ואיך אשים פני כחלמיש , ולא א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן