א. לדרך פרסום כתבי הגר"א

2 הגר"א השאיר אחריו כתבים רבים , חלקם כתב בעצמו וחלקם כתבו שומעי תורתו . לפי הידוע , העלה הגר"א את חידושיו על הכתב עד שהיה בן ארבעים , ומאז והלאה לא כתב 3 יותר , וכל תורתו השמיע בעל פה . בין שומעי תורתו היו כאלה שהעבירו את הדברים הלאה בעל פה , והיו כאלה שהעלו אותם על הכתב . מכאן שחלק ניכר מדברי הגאון לא הגיע אלינו בצורה ישירה , אלא ע"י תלמידיו ששמעו זאת מפיו . ברור כי במקרה מעין זה יש אפשרות שהדברים יימסרו בצורה בלתי מדויקת . אפשרות זו תתחזק , אם נצרף לכך את 4 העובדה שדברי הגר"א נאמרו בקיצור או ברמיזה , ולא קל להבינם . ואכן , על מידת הדיוק 1 על תולדותיו כתכו כמה חכמים . השתמשתי בעיקר בספר עליות אליהו , המכיל את עלית השער , מעלה הסולם , עלית קיר , חובת יחד עיי ר' יהושע העשיל לווין , עם הוספות של חכמים , ירושלים , תש"ל ; וכן בספת של ר' בצלאל לנתי , הגאון החסיד מוילנא , יתשלים , תשכ '' ח , מהדורה שנייה . עתה נדפס ספת של ר"ד אליאך , הגאון , ירושלים , תשס ב' - , ובכמה מקומות הוא דן בדבתם שנגענו בהם , ואציין אליו במידת האפשר . 2 ראה . לנתי , שם , פרק עשרים ושנים , עמ' תיב-שלב . 3 כך כתב ר' י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן