פרק שלושה עשר הגהות הגאון ר' אליהו מוילנא (הגר"א)

ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מוילנא נולד ביום הראשון לחג הפסח שנת ת"פ . כבר משחר ילדותו ניכר בגאוניותו . בשנות נעוריו ערך גלות ונדד בכמה מדינות . אולם אין בידנו פרטים מדויקים על המקומות שבהם שהה , ויש מסורות שונות בדבר . הגר"א חזר לוילנא ושמו נודע לתהילה בכל תפוצות ישראל , עד שנקרא בשם "הגאון מוילנא" או "הגאון" סתם . לפי המקובל , לימד הגר"א בשנים הראשונות , לאחר ששב לוילנא , בבית המדרש שיעורי תורה ברבים . אולם לאחר מכן היה לו בית מדרש בביתו , שם התפלל על פי דרכו ובו לימד תורה לתלמידיו המובחרים . ועל כך ראה עוד לקמן . נפטר בג' דחול המועד 1 סוכות שנת תקנ . ח"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן