ו. מגיהי מסכת הוריות

ואכן ר' יששכר בער איילנבורג , סבור שיש שיבושים במסכת הוריות , ומשום כך הוא הגיה את המסכת . הבה נראה מה היא דרך עבודתו , כפי שהוא מודיע , בראש ספרו '' באר שבע . " אלו דבריו : התחלתי ללמוד עם חברים מקשיבים לקולי מסכת הוריות ... ובינותי בכל אלו הספרים הגזכרנים ] ואחרי שלקטתי מהם שושנים מבושמים , מר ואהלות עם כל ראשי בשמים , הציקתבי רוח בטני להעלות על ספר זכרוני , ואח '' כ שלחתי הכל לא ^ ישראל ביד חכמי צפת תוב"ב , כי נכספה וגם כלתה נפשי שגם המה יבחנו ויצרפו את דברי דאוירא דא"י מחכים ... ושלח אלי החכם השלם מהר"ר יעקב י '' ץ מק '' ק צפת ... וזאת תורת העולה על כולם , שהחכם הנ '' ל עם שלמים וכן רבים מן המעיינים בעלי תריסין , מצאו און לי עזר וסיוע בהרבה מקומות בגמרות ישנות על קלף דווקני , הנמצאות בא"י מימות עולם שהיו מזמן חכמי המשנה והגמרא ושלחו בידי " , ובכל 53 פירוש על אבות דר' נתן שמחות ועור , ריהתפורט , תקמ '' ח . הפיתש וההקדמה נדפסו גם בש '' ס מהר' וילנא , אלא שיש השמטות בהקדמה . 54 רמז בזה כי הן מסכתות שנדכאו מן הש' ס , היינו לא נלמדו ולא נתפרשו , שלא כשאר המסכתות שכש'ס . 55 ברם בחיבור עצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן