ה. על מסכתות שלא נלמדו, ועל מסכתות שנוסחן נחשב כמשובש

העתקנו לעיל , עמ' , 401 את דברי ר' אברהם חיים שור שהעיד כי סדר קדשים מונח בקרן זווית ואין לומדים אותו . לדבריו , בסדר זה יש טעויות מכיוון שהוא נדפס משובש , ולכן משכו הלומדים את ידיהם ממנו . כדברים האלו כתב גם ר' יהודה אתה בסעיף הקודם . אולם אין הם מסבירים מדוע אירע שבסדר זה יש טעויות יותר מאשר בשאר הסדרים . כמו כן יש לשאול אם מיעוט הלומדים גרם לטעויות , או שמא הטעויות גרמו למיעוט הלומדים . פשוטם של דברים הוא שמסכתות שלא נלמדו , נוסחן לא נשתמר בצורה טובה , ולכן יש בהן טערות יותר מאשר בשאר מסכתות . דוגמה לדבר ניתן להביא ממסכת נדרים . בתשובות הגאונים מצאנו : "נדרים אינה נשנית בשתי ישיבות היום יותר ממאה שנה , וכך אמר רב יהודאי גאון נהורא בעלמא , דאנן לא 33 3 גרסינן נדרים" וכו \ ' ואכן מסכת זו משופעת בשינויי נוסחאות , ונוסחה אינו קבוע כלל . 28 לשון רכינוביץ , מאמר , עמ' קיא . 29 כבר התמרמר על כך רבינוביץ , מאמר , עמ' קטז > ושפץ הסופר ב"אחרית דבר" בסוף התלמוד מהר' וילנא , הערה ד , הביא דברים אלו , ע . ( ש '' גם דמביצר הנ"ל עמד על כך וכתב בחיבורו הנ ) ל '' הערה , ( 23 דף קמר סע '' ב : "ואולם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן