ד. ר' יוסף שמואל והגהותיו על התלמוד

עד עתה ראינו שהמדפיסים הגיהו את מהדורות התלמוד על יסוד הגהות שנדפסו זה מכבר בספרים שונים . כאמור , דרך זו היא הדרך הקלה , שהרי קשה להשיג טופס תלמוד פרטי שכתובות עליו הגהות של חכם מסוים . עם זאת , מצאנו מדפיסים שהשתמשו בהגהות של חכם שנכתבו על הטופס הפרטי . בדרך כלל קיימות שתי דרכים להשגת הטופס המסוים הזה עם ההגהות . האחת , כאשר קיימת קירבה משפחתית בין המדפיסים לאותו חכם , אזי 21 בדפוס פפד '' מ שנת -פ"תתפ"ב , נאמר על השערים כי "המעלה הא' שהוגהו מכל ספרי הש '' ס הקיומי' ומספרי כל המפרשים וספר ברכת הזבח ומכמה גמתת מרוייקות מגאוני ארץ ובפרטות מספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן מוהר '' ר יוסף שמואל בן החסיד מוהר '' ר צבי זצ '' ל אשר היה אב '' ד ור '' מ כק '' ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע '' א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספת הש"ס ובפרטות מסכת' נדרים ונזיר שרבת' בהן הגזעיות והוגהו ע"י חה"ג החכם הכולל מוהר"ר שמואל שאטין כ"ץ זצ"ל עם סיעתו . וכח"ג ג' סדרים זרעים קדשים טהרות שאין דורש להם מתב הטעיות שנמצאו בספרים וכאן נמצא הכל נטן ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות" ( היינו מי שיתבונן בהם בשכלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן