ג. מגיהי סדר קדשים

( א ) ר' אברהם חיים שור 8 אין בידנו ידיעות רבות עליו . ככל הידוע היה רב בעיר סאטנוב , ואח"כ בעיר בעלזא הסמוכה לעיר לבוב . נפטר ביום ט' בשבט שצ , ( 1632 ) ב '' ונטמן בלבוב . ר אברהם חיבר שני ספרי חידושים על התלמוד , הנקראים תורת חיים . הראשון על שלושת הבבות , נדפס לראשונה בחייו , לובלין , שפ . ד" השני , על שש מסכתות נוספות , יצא לאור על ידי בנו וחתניו , קראקא , שצ"ד . בהקדמת חתנו , שנשמטה במהדורות המאוחרות , הוא מנה את שבחי הספר וסיים " . ומצורף לזה כי גם משמיא אסכימו עליה דמ = ] ו" דמורי ורבי ] חמי ז"ל לחבר הספר הלז ולהוציא לאור משפטו כאשר נגלה לו בחזיון לילה כאשר הוא כמוס אצלינו . " מני אז והלאה נדפסו שני החלקים יחד . המחבר דן בעומק פשט הסוגיה , בדומה למהרש '' א . קו דמיון נוסף ביניהם , שאף הוא , כמהרש '' א , ייחד מקום בספרו להסבק של אגדות התלמוד . אף הוא מגיה לעתים את הנוסח . ספר זה נדפס כמה וכמה פעמים , ונחשב כספר יסודי בהבנת הסוגיה . ספרו השני של ר' אברהם הוא צאן קדשים על סדר קדשים . הספר נדפס לראשונה ע י '' 9 נכדו , ווזנבאק , תפ"ט . בשער הספר כתב הנכד , כי המחבר כתב בלשון זו על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן