פרק שנים עשר על מגיהים נוספים לתלמוד

בפרקים הקודמים נוכחנו לדעת , כי הן חכמי אשכנז והן חכמי המזרח הגיהו את התלמוד כדי לשפר את נוסח הדפוס . אולם בעוד שחלק ניכר מהגהותיהם של חכמי אשכנז קנו את מקומם ובסמוך להופעתם , בדפוסי התלמוד , הרי שלא כן היה ביחס להגהותיהם של חכמי המזרח . הגהותיהם נדפסו מאוחר מאוד , ויש שלא נדפסו כל עיקר . עתה נדון בדרכי המדפיסים , אלו הגהות הם הדפיסו ואלו לא הדפיסו , וכיצד השפיעו מעשיהם על הלומדים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן